Psykolog Kirsten Draiby

Viljen til at ville,
skaber evnen
til at kunne


Såfremt du er forkølet og hoster, bedes du venligst anmode om et virtuelt møde fx via SMS.

Der kan være mange grunde til at gå til psykolog

Det kan være en akut krise, stress eller den unges angst, som kræver individuel rådgivning.

Ensomhed og angst kan ofte løses både gennem terapi og gennem gruppe-forløb med andre unge med tilsvarende udfordringer.

Kvinders roller i det moderne samfund kan være yderst krævende og svære at håndtere.

Individuel, psykologisk rådgivning

Kirsten Draiby har mere end 30 års erfaring med individuel terapi og rådgivning. Især angst, unge og personlige kriser er hendes ekspertise.

Den individuelle psykologiske rådgivning omhandler områder som:

 • Ensomhed
 • Angst
 • Stress
 • Sorg
 • Depression
 • Skilsmisse
 • Sygdom
 • Familieproblematikker
 • Personlige kriser

Grupper og temaforløb

Vi har de sidste år oplevet en stigning i henvendelser fra unge, der føler sig ensomme, og som oplever ikke at kunne leve op til samfundets krav. 

Kvinde i et moderne samfund har mange forskellige roller at leve op til, og kan have det svært med at få hverdagen til at hænge sammen.

For mange af os er det vigtigt at mærke, at vi ikke er alene.

Kirsten Draiby har haft stor succes med forløb, hvor du under kontrollerede rammer har mulighed for at møde ligesindede. Lige nu tilbyder vi bl.a. forløb for:

 • Unge
 • Angst
 • Kvinder