Individuel rådgiving

Kirsten Draiby har mere end 30 års erfaring med individuel terapi og rådgivning. Især angst, unge og personlige kriser er Kirstens ekspertise.

Der er mulighed for, at afholde online forløb for individuel rådgiving.

Første konsultation vil være face-to-face, derefter foregår sessionerne online på sundhed.dk

Første konsultation er ikke face-to-face så længe vi er underlagt Covid-19 restriktioner.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå til psykolog. Det kan være en akut krise, stress, mobning, et ønske om personlig udvikling, et dårligt forhold til forældrene, traumatiske oplevelser fra barndommen, sorg, depression, angst eller andre grunde.

Et menneskes psykiske trivsel er helt afgørende for fysisk velvære og det samlede velbefindende.

Derfor er det vigtigt at få hjælp, hvis du eksempelvis oplever:

 • At du har mistet overblikket og ikke kan klare mere
 • At du føler dig dårligt behandlet af dine omgivelser
 • At du arbejder for meget og næsten konstant tænker på arbejde
 • At du hurtigt bliver vred og frustreret
 • At du bliver mere og mere bekymret
 • At du aldrig helt tør gøre det, du har lyst til

Med eller uden henvisning?

Vi modtager både klienter, der kommer på egen hånd og med henvisning fra lægen.

Hvis du har en henvisning fra din læge, betaler sygesikringen ca. 60% af prisen. Hvis du derudover er medlem af ‘Danmark’, kan du sandsynligvis få dækket en del af det beløb, du selv skal betale.

Når du har fået en henvisning, kontakter du os. Vi finder hurtigst muligt en tid til din første samtale. En henvisning giver dig mulighed for et samtale-forløb med 12 samtaler.

Du skal ikke acceptere, at du har det dårligt.

Skyldes dit behov for hjælp en af de nedenstående årsager, skal du henvende dig til din egen læge, der kan give dig en henvisning.

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer, der lider af let til moderat depression (over 18 år) efter udført psykometrisk test
 • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og er mellem 18 og 38 år.